Amaç

Amaç 2018-07-19T18:46:49+00:00

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde verilen eğitim hizmetlerinin daha yüksek düzeye çıkmasını ve gençlerimizin daha iyi fırsat ve olanaklara sahip olmasını mümkün kılmak ve sürekliliği sağlamayı amaç ediniyoruz.

Devletin kamu görevi yükünü azaltmak amacıyla öncelikle Kartal Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nde verilen eğitim hizmetlerinin daha yüksek düzeye çıkmasını mümkün kılmak için her türlü çabada bulunmakla birlikte “eğitim”in gelişmesi için her türlü katkıda ve yardımda bulunmak ile eğitim hizmetlerini ifa etmek ve gençliğin gelişimine katkı sağlamak için kurulan Vakfın ana amaçları aşağıdaki gibidir.

Her kademe ve türdeki eğitim kurumunda, toplum ve kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve niceliğe ulaştırmak. Bu kapsamda maddi ve manevi katkıda bulunmak.

  • Eğitimin ihtiyacı olan bütünsel eğitim modelinin hayata geçirilmesi amacıyla,
  • Vakfın amacı doğrultusunda eğitim ve öğretim yapılmasını sağlayacak özgün programlar geliştirmek,
  • Öğretim programlarının uygulamadaki etkinliğini artıracak destekleyici eğitim ve öğretim materyallerini geliştirmek, geliştirdiği eğitim materyallerini üretmek veya ürettirmek,
  • Eğitim alanındaki insan kaynağını nitel ve nicel olarak geliştirmek amacıyla kısa ve uzun dönemli eğitim programları planlamak ve uygulamak,
  • Vakfın amacı doğrultusunda eğitim öğretim sisteminin öğrenciyle buluşacağı ortamlar hazırlamak ve işletmek.

Kabiliyetli ve/veya yardıma muhtaç öğrencilerin öğrenimlerini tamamlamak üzere çeşitli şekillerde destek olmak, yurtiçi ve yurtdışında öğrenim, ihtisas ve staj yapan gençlere uluslararası ve ulusal düzeyde ilim, sanat ve benzeri alanlarda üstün başarı kazanan kişilere burs, ödül ve faizsiz borç gibi parasal ve ayni yardımlarda bulunmak.

İlmi araştırma ve sosyal yardım amaçları yanında özel amacı; toplum yararına her türlü yasal faaliyetler ile kültür merkezleri, yurtlar, imarethaneler, spor tesisleri vb. tesisleri inşa ve idare etmek, ilkokul, kolej, liselerle birlikte hizmet alanlarının genişlemesi halinde yüksek okullar ve üniversiteler kurulması, işletilmesi amaçlarını gerçekleştirmektir.